เรื่อง: การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 1

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 กำหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ศูนย์ฝึกย่อยจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
การแต่งกาย ผู้ปกครอง ชุดสุภาพ นักศึกษาวิชาทหาร ชุดพละศึกษา ของสถานศึกษา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 27/09/2022 12:16:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School