เรื่อง: กิจกรรมสภนักเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต


 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวกรองกนก บุญแก้ว ม.5/6
และประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ปีการศึกษา 2565

ในกิจกรรมสภนักเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565
ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 28/09/2022 11:14:22
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School