เรื่อง: การแข่งขันดนตรี นักดนตรีรุ่นเยาว์ ระดับนานาชาติ รอบชิงชนะเลิศ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวศิรญาณ์ ภู่วรณ์ ม. 3/5
รับรางวัล ชนะเลิศ 1st Place
การประกวดร้องเพลง รุ่นอายุ 16 - 18 ปี Final Round

การแข่งขันดนตรี นักดนตรีรุ่นเยาว์ ระดับนานาชาติ รอบชิงชนะเลิศ
Wien 2022 International Young Musicians Music Competition Wien 2022 (IYMMC 2022)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 06/10/2022 20:27:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School