เรื่อง: การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายภูมิพัฒน์ สกุลลาภไพศาล ม.4/10
ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ เครื่องดนตรีประเภทขลุ่ยเพียงออ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ครั้งที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๖๕


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 31/10/2022 23:06:48
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School