เรื่อง: การแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โครงการห้องเรียนพิเศษ


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง การแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โครงการห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศและรายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 31/10/2022 23:17:32
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School