เรื่อง: การแข่งขัน FOLK SONG CONTEST


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
“วงไข่เจียว” วงดนตรีนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ในการแข่งขัน FOLK SONG CONTEST ในงาน หลาด รักษ์ เล
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ Central Phuket Foresta


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 01/11/2022 16:48:18
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School