เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (โครงการห้องเรียนพิเศษ)

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Aug/2016 16:37:53
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School