เรื่อง: การแข่งขัน MOBILE ROBOT PSU OPEN HOUSE 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ
นายณัทภพ เก้าเอี้ยน ม.6/3
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน MOBILE ROBOT PSU OPEN HOUSE 2022

กิจกรรม ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2565
จัดโดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 11/11/2022 17:34:40
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School