เรื่อง:

เรียนผู้ปกครองที่สมัคร ทดสอบเตรียมความพร้อม PKW PRE-TES 2023
ในขั้นตอนการชำระเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องของ Prdoct Code "81794"
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการชำระเงินตามภาพด้านล่าง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 18/11/2022 23:38:49
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School