เรื่อง:


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวรฐพร งานภิญโญ ชั้น ม. 5/6 โครงการห้องเรียนพิเศษICE
ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับนานาชาติ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วโลก ในหัวข้อ “Bright Youth, Fun Chinese” ครั้งที่ 1
The 1st #IBSBFSU Chinese Language Competiton for Overseas High School Students!
จัดโดย Beijing Foreign Studies University (มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ครูผู้ฝึกซ้อม : Mrs. Hu Yanhua และนางสาวอรอุมา แต่ฉ้อง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 22/11/2022 00:17:49
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School