เรื่อง: การแข่งขัน สภาราชินี ครอสเวิร์ดเกม 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


เด็กชายวรากุล วงศ์กุญชร ม.3/7
นางสาวณัฐกัญญา แก้วเอียด ม.3/2

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายอภิวิชญ์ งานว่อง ม.3/8
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวรินรดา ไอยรา ม.5/2
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


การแข่งขัน สภาราชินี ครอสเวิร์ดเกม 2022 ชิงแชมป์ระดับภาคใต้
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดตรัง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 23/11/2022 15:49:48
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School