เรื่อง:


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายนพภัสสร ศรัณย์บัณฑิต ม.1/7
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภทกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ประเภททีมยุวชนชาย

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดภาค 4
ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 24/11/2022 21:58:56
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School