เรื่อง: การแข่งขันทักษะทางวิชาการ EP Southern 2016

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดส่งนักเรียน
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
โครงการ EP Southern 2016 at Hatyairatprachasan school in Songkhla ในระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2559ภาพกิจกรรม ผลการแข่งขัน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Aug/2016 13:42:02
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School