เรื่อง: ASMO THAI 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี
นักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภททีม ASMO THAI 2022
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 25/11/2022 19:19:38
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School