เรื่อง: การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
ด.ช.ชีระวิทย์ กีรติวัฒนานุศาสน์ ชั้น ม.2/11
ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 01/12/2022 18:10:23
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School