เรื่อง: การเข้าร่วมเชียร์กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ปี 2559

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้กำหนดให้นักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3 (ตามที่แจ้ง)
เข้าร่วมเชียร์กีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปีการศึกษา 2559
โดยขอนัดหมายเวลาดังนี้
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. พร้อมกันที่สนามสุระกุล และเดินทางกลับเวลา 20.00 น.
วันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. พร้อมกันที่สนามสุระกุล และเดินทางกลับเวลา 18.30 น.


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Aug/2016 14:47:02
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School