เรื่อง: การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครศรีธรรมราชเกมส์


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นาย​พชร​ นาค​ทอง​กุล​ ม.3/8​          นายชัยมงคล อุทัชกุล ม.3/14
นาย​สัณหณัฐ ดีบุกกรรม ม.4/8          นายชาคริยา สุดเสน่ห์ ม.5/3
รางวัลชนะเลิศ ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันในรอบประเทศ

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครศรีธรรมราชเกมส์ รอบคัดภาค 4
ประเภทการแข่งขันบาสเกตบอลชาย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดนครศรรีธรรมราช


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 01/12/2022 20:47:24
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School