เรื่อง: การแข่งขันจักรยานรายการ L’ETAPE Thailand Phitsanulok By Tour De France


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายคณิน เที่ยงธรรม ม.2/12 ได้อันดับที่ 15

การแข่งขันจักรยานรายการ L’ETAPE Thailand Phitsanulok By Tour De France
ณ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 4 ธันวาคม 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 07/12/2022 00:55:36
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School