เรื่อง: การแข่งขัน Bangkok International Dance Challenge 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ ตันติปาลีพันธ์ ห้อง ม.2/8
รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 (Champion) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จังหวะไจฟ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (Silver) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จังหวะแซมบ้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (Silver) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี จังหวะรัมบ้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (Bronze medal) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จังหวะชะ ชะ ช่า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (Bronze medal) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จังหวะรัมบ้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (Bronze medal) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จังหวะแซมบ้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 (outstanding award) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จังหวะไจฟ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 (outstanding award) ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จังหวะชะ ชะ ช่า

การแข่งขัน Bangkok International Dance Challenge 2022
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 07/12/2022 01:03:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School