เรื่อง: การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครศรีธรรมราชเกมส์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายกฤษฎ์ สันติพิทักษ์ ม.5/2
รางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ารำบุคคลชาย
รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ารำทีมชาย
รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทต่อสู้บุคคลชาย

รุ่นอายุ 16 - 18 ปี
(น้ำหนักเกิน 68 กิโลกรัม)
นายสรวิชญ์ ไชยโย ม.4/13
รางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ารำทีมชาย
รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
เด็กชายพัทธตนนท์ สันติพิทักษ์ ม.1/9
รางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ารำทีมชาย
รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทต่อสู้บุคคลชาย

รุ่นอายุ 14 - 15 ปี
(น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม)


การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครศรีธรรมราชเกมส์ รอบคัดภาค 4
ประเภทการกีฬาคาราเต้-โด ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 07/12/2022 22:22:38
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School