เรื่อง: การแต่งกายสำหรับการสอบโอลิมปิกวิชาการ

เนื่องในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 มีการสอบแข่งโอลิมปิกวิชาการตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. ซึ่งในเวลา 14.00น. นักเรียนกลุ่มหนึ่งจะต้องเข้าร่วมเชียร์กีฬาจังหวัด ณ สนามสุระกุล จึงอนุญาตให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละเข้าสอบได้


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Aug/2016 16:15:26
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School