เรื่อง: การแข่งขันว่ายน้ำ OCEANMAN ASIAN CHAMPIONSHIP KRABI 2022


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายรุ่งรดิศ ทองมี ม.4/9
รางวัล อันดับที่ 4 การแข่งขันว่ายน้ำ
ระยะทาง 5 กม.เวลา 1.44 ชม. ช่วงอายุ14-19 ปี

การแข่งขันว่ายน้ำ ชิงแชมป์เอเชีย OCEANMAN ASIAN CHAMPIONSHIP KRABI 2022


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 14/12/2022 22:57:38
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School