เรื่อง: การแข่งขัน การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
วงโยธวาทิตโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
3 รางวัล
1. Color Guard Battle Professional Class
2. Drumline Battle Professional Class
3. Modern Concert Band Division 2

การแข่งขัน การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ
TWMC 2022 (Thailand World Music Championship)
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2565


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 20/12/2022 16:32:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School