เรื่อง: บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ PKW PRE-TEST 2023

การทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW PRE-TEST 2023) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566
ขั้นตอนการปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
1. เข้าลิงค์ปริ้นบัตรฯ (ด้านล่าง)
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. คลิกปริ้น (รูปเครื่องปริ้นด้านล่างสุด)
4. ปริ้นบัตรประจำตัว (กำหนดรายละเอียดการปริ้นเหมือนใบสมัคร ดูคลิบใบสมัคร )

ปริ้นบัตรฯ
ตัวอย่างบัตร (2 หน้า)
รายชื่อผู้เข้าสอบห้องที่ 1 - 27
รายชื่อผู้เข้าสอบห้องที่ 28 - 55

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 22/12/2022 01:50:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School