เรื่อง: ขั้นตอนการสมัครโครงการทดสอบ

 ขั้นตอนการสมัครโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทคโนโลยี สสวท. (Intensive Program : SMT)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดระบบให้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น
และปิดรับสมัคร วันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.คลิปวิดีโอ ขั้นตอนการสมัคร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 29/12/2022 23:28:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School