เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รอบเจียระไนเพชร

*** หากมีข้อสงสัยหรือชื่อผิดสามารถแจ้งได้ในไลน์กลุ่มที่ใช้ในการสมัคร ***
รายชื่อเรียงตามตัวอักษร

ห้องสอบที่ 1 - 7       ห้องสอบที่ 8 - 14


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 09/01/2023 15:50:40
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School