เรื่อง: นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนกำเนิดวิทย์


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนกำเนิดวิทย์
เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/01/2023 17:59:45
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School