เรื่อง: รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นายกฤตภาส สัตยาชัย ม.5/5

นายธนดล วิศรุตศิลป์ ม.5/14

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566
รับโล่จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และรับฟังคำกล่าวโอวาทจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 มกราคม 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 13/01/2023 21:35:28
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School