เรื่อง: กิจกรรมงานวันภาษา Language Day
กิจกรรมงานวันภาษา Language Day ประจำปีการศึกษา 2565 ในชื่องาน "Fairyland Ignited" Language Day 2023
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30-14.30 น. ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 18/01/2023 21:17:51
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School