เรื่อง: การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ภาคใต้ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 22/01/2023 22:45:35
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School