เรื่อง: เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ... เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันชฎาฟ้า - ขาว โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ
วันที่ 23 มกราคม 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 23/01/2023 21:30:02
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School