เรื่อง: การแข่งขันไตรกีฬาและทวิกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายธนดล วิศรุตศิลป์ ม.5/14 ทำสถิติใหม่
เวลาที่ดีที่สุดในประเทศไทย เวลา 59.13 นาที

การแข่งขันไตรกีฬาและทวิกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2566 ณ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 23/01/2023 21:58:43
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School