เรื่อง: การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เทียนนกแก้วเกมส์


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
     
เด็กชายพัทธตนนท์ สันติพิทักษ์ ม.1/9
ท่ารำทีมชาย

นายสรวิญช์ ไชยโย ม.4/13
ท่ารำทีมชาย

นายกฤษฎ์ สันติพิทักษ์ ม.5/2
ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน75กก.
ท่ารำทีมชาย


การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เทียนนกแก้วเกมส์ ประเภทกีฬาคาราเต้ - โด
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 24/01/2023 16:21:21
   
 
 
 
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School