เรื่อง: การทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว รอบเพชรชฎา


ตารางสอบ และแนวปฏิบัติ โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว รอบเพชรชฎา
ในวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยห้องสอบ 1- 4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 25/01/2023 11:51:02
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School