เรื่อง: การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
นายรัชชานนท์ พึ่งแรง ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559
Thailand International Mathematics Competition 2016 (TIMC 2016)
ระหว่างวันที่ 14 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2016 08:49:54
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School