เรื่อง: การแข่งขันประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

การแข่งขันประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ #2 หัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชนสู่ยานยนต์แห่งโลกอนาคต”
(Youth Power for Future Mobility) โดยนำเสนอแนวคิดยานยนต์ในอุดมคติ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 01/02/2023 16:42:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School