เรื่อง: การประกวดมารยาทไทยประจำปี 2559

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
การประกวดมารยาทไทยประจำปี 2559 จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต วันที่ 25 สิงหาคม 2559
ณ โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง(สะพานหิน)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 พร้อมโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 2,000บาท ได้แก่
ด.ญ.ปรมาพร ภูงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2016 09:36:03
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School