เรื่อง: ประกาศผลการคัดเลือกโควตา ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โควตาประเภทห้องเรียนพิเศษ (SMTE, EP, EP-Science Maths และ ICE )
ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 13/02/2023 18:53:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School