เรื่อง: การแข่งขัน ECC Crossword ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 10

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กับนักเรียนในการแข่งขัน ECC Crossword ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2559 ผลการแข่งขันดังนี้
ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1. ด.ช.ธีรณัฐ กระจ่างศรี ชั้น ม.3/3
2. ด.ช.ชนาเทพ นภาพันธ์ ชั้น ม.3/3
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
 1. นายณัฐกร นาคยิ้ม ชั้น ม.3/3
 2. ด.ญ.รุจิรา อารีราษฎร์ ชั้น ม.3/6
ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
 นายจิรายุ นิ่มโวหาร ชั้น ม.6/2
รางวัลรองชนะเลิศ
 น.ส.เพชรแพรว อภิชาติตระกูล ชั้น ม.6/2


ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2016 10:11:20
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School