เรื่อง: การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ประจำปี 2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นายธนัท เรืองศรี ม.4/4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นทั่วไปชาย

เด็กชายธนธัส แข่งขัน ม.3/14
ลำดับที่ 4 ในรุ่นอายุ 14-15 ปี (ชาย)

 

การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ประจำปี 2566
ThaiBev Thailand Swimming Championships 2023 Region 4
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 23/02/2023 15:12:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School