เรื่อง: การคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายวิถีชล รัตนศุภกร ม.4/2

สอบผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของ ทบ. ประจำปีการศึกษา 2566 (แบบเฉพาะกลุ่ม) กลุ่มโควตาจังหวัด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 23/02/2023 15:44:18
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School