เรื่อง: ยกเลิกประกาศผลโควตาประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE (ม.4/3)
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 และแก้ไขประกาศฉบับใหม่


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง แก้ไขประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควตาประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE (ห้อง ม.4/3) ปีการศึกษา 2566

*** เนื่องจากโควตาประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE (ม.4/3) มีการประมวลผลลำดับบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริงผิดพลาด
ตั้งแต่ลำดับที่ 6 เป็นต้นไป ในการนี้โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จึงขอยกเลิกประกาศผลโควตาประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE (ม.4/3)
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 และแก้ไขประกาศฉบับใหม่

ประกาศรายชื่อฉบับใหม่และรายละเอียด

ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัวนักเรียนในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียภูเก็ตวิทยาลัย

มอบตัว ณ โดมกีฬา / ประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียภูเก็ตวิทยาลัย
ในวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 - 16.00 น.


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 09/03/2023 14:49:22
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School