เรื่อง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประกาศและรายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/03/2023 15:08:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School