เรื่อง: การสมัครรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ


ขั้นตอนการสมัครรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.
และปิดระบบวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.
คลิปวิดีโอ ขั้นตอนการสมัคร ตัวอย่างทะเบียนบ้านหน้าข้อมูลบ้าน ตัวอย่างทะเบียนบ้านหน้าชื่อนักเรียน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/03/2023 16:32:10
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School