เรื่อง: ระบบรับสมัครประเภทห้องเรียนปกติ (SRS) ประจำปีการศึกษา 2566


เข้าสู่ระบบ SRS คลิกที่รูปภาพด้านล่าง
เลือก ห้องเรียนทั่วไป ม.1 หรือ ม.4


*** สำหรับนักเรียน ที่สมัครม.4 ให้คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อเข้ากลุ่มไลน์
เนื่องจากกำลังแก้ไขหน้าสุดท้ายตอนบันทึกข้อมูล นักเรียนสามารถสมัครได้ตามปกติ ***

เข้ากลุ่มไลน์ ม.4

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 11/03/2023 08:53:05
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School