เรื่อง: ประกาศเลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ครั้งที่ 2 ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ชั้น ม.1
ชั้น ม.4

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 11/03/2023 22:14:12
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School