เรื่อง: โควตา ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควตาประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 13/03/2023 19:03:43
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School