เรื่อง: จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศและรายละเอียด สรุปรายจ่ายค่าหนังสือ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 14/03/2023 17:37:01
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School