เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ชั้น ม.1 เขตพี้นที่ 1 : ในจังหวัดภูเก็ต || 2 : ต่างจังหวัด

** บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจะเปิดระบบให้ปริ้นได้ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 **

ชั้น ม.1
ชั้น ม.1
ชั้น ม.4


ต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมให้นักเรียนแจ้งวันที่ดำเนินการสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 20/03/2023 12:20:03
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School