เรื่อง: ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

กรุณาศึกษาคลิปขั้นตอนการปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบก่อนปริ้นบัตร


คลิปขั้นตอนการปริ้นบัตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 22/03/2023 07:32:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School